Mikäli yrityksellänne on asiakkaita, joille tuotatte palveluita, tietoa ja/tai tuotteita, pystymme auttamaan teitä tunnistamalla merkittävimmät parantamispotentiaalit ja pullonkaulat sekä sujuvoittamalla toimintaanne niin, että

  1. asiakkaanne saavat palvelut ja tuotteet nopeammin, sujuvammin ja kerralla oikein
  2. yrityksenne taloudellinen suorituskyky paranee
  3. teidän työnne helpottuu ja saatte vahvemman tunteen siitä, että hallitsette työnne paremmin

Kysy referensseistämme ja asiakkaidemme tuloksista! Kokemuksia mm.  lukuisista ICT-alueen prosesseista, finanssi-, vakuutus- ja eläkeyhtiöistä, monipuolisesti tuotannollisista ja logistiikkayrityksistä, yritysten ja konsernien talous- ja henkilöstöhallinnoista, terveydenhuollon ja sairaanhoidon palveluita tuottavista organisaatioista, laajasti sosiaalitoimesta sekä virastojen ja kaupunkien prosesseista.

Työpajoissamme ja koulutuksissamme puhumme selkokieltä. Osallistujat kehittävät innolla omaa toimintaansa ja ovat halukkaita viemään parannustoimenpiteet käytäntöön.  Esimiehet ja johto saavat selvät sävelet ohjata, sparrata ja johtaa toimintaa. Kaikki pääsevät mukaan jatkuvan parantamisen työtapaan.

Tuloksia saatte jo kolmen ensimmäisen päivän aikana!

Ota yhteyttä: paivi.strommer@erinomainen.fi ja tomi.jarvinen@erinomainen.fi

Katso koko palveluvalikoimamme: www.erinomainen.fi

 

Autamme teitä laventamaan pullonkauloja ja pääsemään eroon ”tulipalojen sammuttamisesta”

pullonkaula sujuvoittamistarve

Kuvat: Alisa Ala-Könni